Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAnderlová Silvie, JUDr. et Mgr.
dc.contributor.authorŽáková, Barbora
dc.contributor.refereeMarešová Marcela, JUDr. Ph.D., MBA
dc.date.accepted2021-1-11
dc.date.accessioned2021-12-17T11:41:43Z-
dc.date.available2019-3-26
dc.date.available2021-12-17T11:41:43Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2020-4-15
dc.identifier81485
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/46406-
dc.description.abstractTato diplomová práce se věnuje problematice oddlužení fyzických osob v České republice, tak jak je definováno v Insolvenčním zákoně. Vzhledem k faktu, že Insolvenční zákon prošel v roce 2019 novelizací, která se oddlužení fyzických osob významně dotkla, je hlavním cílem práce komparace předchozí a současné právní úpravy tohoto institutu. Práce se rovněž zabývá legislativním procesem, který vedl k přijetí této novelizace, s důrazem na sledování změn zákona dotýkajících se oddlužení fyzických osob. V další části práce je současná právní úprava oddlužení fyzických osob komparována s právní úpravou ve Spojeném království.cs
dc.format81 s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=81485-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectinsolvenční zákoncs
dc.subjectnovela insolvenčního zákona 2019cs
dc.subjectosobní bankrotcs
dc.subjectoddlužení fyzických osobcs
dc.subjectinsolvencecs
dc.titleProblematika oddlužení fyzických osob. Historie a cesta k současné podobě insolvenčního zákona.cs
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelMagisterský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická
dc.thesis.degree-programPrávo a právní věda
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis is devoted to the issue of the personal bankruptcy in the Czech Republic as defined in the Insolvency Act. Given the fact that the Insolvency Act underwent an amendment in the year of 2019, which significantly affected the personal bankruptcy process. The main aim of the thesis is to compare the previous and current legislation of this institute. The thesis also deals with the legislative process that led to the adoption of this amendment, with a focus on monitoring changes in the personal bankruptcy law. In the next part of the thesis the current legal regulation of personal bankruptcy is compared with the legal regulation of personal bankruptcy in the United Kingdom.en
dc.subject.translatedinsolvency acten
dc.subject.translatedpersonal bankruptcyen
dc.subject.translatedinsolvency act in the czech republicen
dc.subject.translatedpersonal bankruptcy in the czech republicen
dc.subject.translated2019 insolvency act amendmenten
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE - Barbora Z_a_kova_.pdfPlný text práce956,41 kBAdobe PDFView/Open
Zakova-1.doc.pdfPosudek vedoucího práce41,91 kBAdobe PDFView/Open
Zakova-2.pdfPosudek oponenta práce442,54 kBAdobe PDFView/Open
Zakova Barbora.pdfPrůběh obhajoby práce263,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46406

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.