Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVítek Jindřich, JUDr. Ph.D.
dc.contributor.authorBarčáková, Mariana
dc.contributor.refereeBurešová Kateřina, JUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2021-5-25
dc.date.accessioned2021-12-17T11:41:43Z-
dc.date.available2020-2-25
dc.date.available2021-12-17T11:41:43Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-3-30
dc.identifier85083
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/46407-
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá zadáváním veřejných zakázek se zaměřením i na specifika zadavatelů sektorových veřejných zakázek. Je rozdělena do 6 kapitol. První kapitola vymezuje pojmy důležité pro zadávací řízení a rovněž zásady zadávacího řízení. Ve druhé kapitole se práce zabývá výjimkami z působnosti zákona a speciálními výjimkami pro zadavatele sektorové veřejné zakázky. Hlavní část práce se pak zabývá zadávacím řízením, ve kterém jsou metodou průběžné komparace vymezeny postupy zadavatele klasické veřejné zakázky a zadavatele sektorové veřejné zakázky. Poslední kapitola se pak zabývá speciálními ustanoveními, které dopadají na zadavatele sektorové veřejné zakázky.cs
dc.format68 s. (138 046 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectveřejná zakázkacs
dc.subjectsektorová veřejná zakázkacs
dc.subjectzákon o zadávání veřejných zakázekcs
dc.subjectzvláštní postupy zadavatele sektorové veřejné zakázkycs
dc.titleSpecifika postupu a procesů při zadávání sektorových veřejných zakázek a jejich komparace se zadáváním klasických veřejných zakázek.cs
dc.title.alternativeSpecifics of procedures and processes when awarding utilities public contracts and its comparison when awarding classic public contracts.en
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelMagisterský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická
dc.thesis.degree-programPrávo a právní věda
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis deals with the award of public procurement with a focus on the specifics of sectoral public procurement. Thesis is divided into 6 chapters. The first chapter defines the terms associated with the procurement procedure as well as the principles of the procurement procedure. The second chapter deals with exceptions from the scope of the law and special exceptions for sectoral public procurement. The main part of this thesis deals with the procurement procedure, in which the methods of continuous comparison define the procedures of the contracting authority of the classic public procurement and the contracting authority of the sectoral public procurement. The last chapter then deals with special provisions that affect the contracting authority of the sectoral public procurement.en
dc.subject.translatedpublic procurementen
dc.subject.translatedsectoral public procurementen
dc.subject.translatedlaw on public procurementen
dc.subject.translatedspecial legal procedures of contracting authority of the sectoral public procurementen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_ pra_ce Mariana Barc_a_kova_.pdfPlný text práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Barcakova-2.pdfPosudek oponenta práce429,04 kBAdobe PDFView/Open
Barcakova-1.pdfPosudek vedoucího práce401,05 kBAdobe PDFView/Open
Barcakova Mariana.pdfPrůběh obhajoby práce238,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46407

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.