Title: Řešení úpadku dlužníka oddlužením podle novely provedené zákonem č. 31/2019 Sb. v porovnání s předchozí právní úpravou zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
Other Titles: Resolution of the debtor´s bankruptcy by debt elimination according to amendment implemented by Act No. 31/2019 Coll. in comparison with the previous legal regulation of Act No. 182/2006 Coll., on Insolvency and Its Resolution (Insolvency Act)
Authors: Lepší, Štěpánka
Advisor: Anderlová Silvie, JUDr. et Mgr.
Referee: Marešová Marcela, JUDr. Ph.D., MBA
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/46412
Keywords: insolvence;insolvenční řízení;insolvenční zákon;způsob řešení úpadku;oddlužení;oddlužení fyzických osob;způsoby oddlužení;lex covid
Keywords in different language: insolvency;insolvency proceeding;insolvency act;debt relief for individuals;lex covid
Abstract: Diplomová práce se zabývá způsoby oddlužení fyzických osob dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Oddlužení fyzických osob je rozebráno komparativním způsobem ve světle novely insolvenčního zákona s účinností od 1. 6. 2019 a poukazuje na dvoukolejnost právní úpravy oddlužení. Úvodem je krátce nahlédnuto do historie úpadkového práva a oddlužení, dále je popsán průběh insolvenčního řízení se zaměřením na právní úpravu oddlužení s účinností od 1. 6. 2019 a na závěr následuje rovněž krátké pojednání o vlivu pandemie viru SARS CoV-2 na oddlužení fyzických osob.
Abstract in different language: This diploma theses deals with the problematics of dealing with debtor´s insolvency according to the Act no. 182/2006 Coll., Insolvency act. Debt relief for individuals is analyzed in the comparative way according to the Amendment of the Insolvency Act in force since 1st June 2019 and it points out the duality of debt relief legislation. At the beginning there is briefly mentioned history of insolvency law and debt relief, then follows the course of the insolvency proceeding focusing on the legislation in force since 1st June 2019 and in the end there is also short treatise on the virus SARS CoV-2 and its influence on debt relief for individuals.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Stepanka Lepsi.pdfPlný text práce2,15 MBAdobe PDFView/Open
Lepsi-2.pdfPosudek oponenta práce446,5 kBAdobe PDFView/Open
Lepsi-1.pdfPosudek vedoucího práce749,85 kBAdobe PDFView/Open
Lepsi Stepanka.pdfPrůběh obhajoby práce256,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46412

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.