Title: Přezkum pohledávek v insolvenčním řízení
Other Titles: Review of claims in insolvency proceedings
Authors: Mazurkovič, Vladimír
Advisor: Anderlová Silvie, JUDr. et Mgr.
Referee: Maisner Martin, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/46413
Keywords: úpadek;insolvenční řízení;přezkum pohledávek;přihláška pohledávky
Keywords in different language: bankruptcy;insolvency proceedings;review of claims;raising claims
Abstract: Autor se v diplomové práci zaměřuje na přezkum pohledávek v insolvenčním řízení. Cílem práce je objasnit "život" pohledávky od jejího uplatnění po přezkum. Nejdříve se práce věnuje obecným institutům insolvenčního práva a postavení věřitele v insolvenčním řízení. Dále pokračuje přes možnosti uplatnění pohledávek, způsob jejich uspokojení a rozdělení dle typů pohledávek. Poslední nejobsáhlejší část pojednává o samotném přezkumu pohledávek v insolvenčním řízení.
Abstract in different language: The author focuses on the review of claims in insolvency proceedings. The purpose of this diploma thesis is to clarify the "life" of the claim from its raise to review. First, the diploma thesis deals with general institutes of insolvency law and the position of the creditor in insolvency proceedings. It continues through the raising claims, the method of satisfaction creditors and diversity of claims. The last most comprehensive part deals with the review of claims in insolvency proceedings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prezkum pohledavek v insolvencnim rizeni.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Mazurkovic-2.pdfPosudek oponenta práce919,59 kBAdobe PDFView/Open
Mazurkovic-1.pdfPosudek vedoucího práce356,54 kBAdobe PDFView/Open
Mazurkovic Vladimir.pdfPrůběh obhajoby práce272,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46413

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.