Title: Rozdíly v právní úpravě operativně pátracích prostředků států Visegrádské čtyřky
Other Titles: Differences in the legal regulation of Visegrad Four's operational devices
Authors: Ferjentsik, Karel
Advisor: Chmelík Jan, Doc. JUDr. Ph.D.
Referee: Vavera František, Doc. JUDr. Ph.D., LL.M.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/46438
Keywords: operativně pátrací prostředky;sledování;sledování osob a věcí;předstíraný převod;použití agenta;podpůrné operativně pátrací prostředky;utajené prostředky
Keywords in different language: operational search means;tracking;tracking of persons and things;feigned transfer;use of agent;operative search means;secret means
Abstract: Předmětem této práce je právní úprava operativně pátracích prostředků v sousedních státech tvořících společně s Českou republikou tzv. Visegrádskou čtyřku - tedy Slovenska, Maďarska a Polska. V jednotlivých kapitolách byla provedena nejprve rešerše platné právní úpravy jednotlivých zemí a následně komparace s právní úpravou České republiky s cílem identifikovat nejmarkantnější rozdíly. Hlavním cílem bylo zjistit, zda je de lege ferenda vhodné se zahraničními právními úpravami inspirovat a případně dospět k návrhům legislativních změn.
Abstract in different language: The subject of this thesis is the legal regulation of operative search means in neighboring states forming together with the Czech Republic, the so-called Visegrad Four - Slovakia, Hungary and Poland. In the individual chapters the research of the valid legal regulations of individual countries was carried out and then the comparison with the legal regulations of the Czech Republic was carried out in order to identify the most significant differences. The main objective was to find out whether it is appropriate to inspire de lege ferenda with foreign legislation and to come up with proposals for legislative changes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KP_Ferjentsik.pdfPlný text práce958,91 kBAdobe PDFView/Open
Posudek DP Ferjentsik OPP.pdfPosudek vedoucího práce238,04 kBAdobe PDFView/Open
posudek_oponent_ferjenstik.pdfPosudek oponenta práce213,34 kBAdobe PDFView/Open
pr.o. Ferjentsik.pdfPrůběh obhajoby práce286,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46438

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.