Title: Místo činu a jeho trestněprávní význam
Other Titles: Crime scene and its significance in criminal justice
Authors: Marták, Jiří
Advisor: Chmelík Jan, Doc. JUDr. Ph.D.
Referee: Vavera František, Doc. JUDr. Ph.D., LL.M.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/46439
Keywords: místo činu;význam místa činu;ohledání;ohledání místa činu;kriminalistická stopa;mikrostopa;daktyloskopie;balistika;trestní právo;kriminalistika;digitální stopy;mikrostopy
Keywords in different language: crime scene;significance of crime scene;examination;crime scene examination;criminological traces;dactyloscopy;balistics;criminal law;criminalistics;digital traces;micro-traces
Abstract: Cílem mé práce je definovat místo činu a vysvětlit jeho význam pro trestní právo a kriminalistiku. Dále se zaměřuji na ohledání místa činu s malým exkurzem do teorie ohledání. V poslední části se věnuji kriminalistickým stopám, které se na místě činu mohou vyskytovat a pro představu popisuji několik typických a moderních stop.
Abstract in different language: Aim of my diploma thesis is to define crime scene a explain its significance for criminal law and criminalistics. Furthermore, i focus on crime scene investigation with little refference to theory of examination. In the last chapter i deal with criminological traces, that can be found on crime scene and for demonstration i some of the modern and typical traces.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Misto cinu a jeho trestnepravni vyznam Martak.pdfPlný text práce895,39 kBAdobe PDFView/Open
ved.p. Martak.pdfPosudek vedoucího práce890,17 kBAdobe PDFView/Open
posudek_oponent_Martak-1.pdfPosudek oponenta práce87,46 kBAdobe PDFView/Open
pru. obhajoby Martak.pdfPrůběh obhajoby práce278,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46439

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.