Title: „Slovanská bádání“ a etnografie v Protektorátu Čechy a Morava
Other Titles: “Slavic Research” and Ethnography in the Protectorate of Bohemia and Moravia
Authors: Lozoviuk, Petr
Citation: LOZOVIUK, P. „Slovanská bádání“ a etnografie v Protektorátu Čechy a Morava. Národopisný věstník Bulletin d’ethnologie, 2021, roč. 38 (80), č. 1, s. 5-19. ISSN: 1211-8117
Issue Date: 2021
Publisher: Česká národopisná společnost, z. s.
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85120166598
http://hdl.handle.net/11025/46474
ISSN: 1211-8117
Keywords: dějiny etnografie, Protektorát Čechy a Morava, germanizace českých zemí
Keywords in different language: History of ethnography – Protectorate of Bohemia and Moravia – Germanisation of the Czech lands
Abstract: Cílem studie je poukázat na skutečnost, že v letech druhé světové války zažívala v českých zemích německojazyčná etnografie, ovšem pod diverzními dobovými označeními a v kombinaci s dalšími obory, relativní badatelský a institucionální rozmach.
Abstract in different language: The aim of the present study is to point out that during the years of the Second World War, German-language ethnography experienced a relative research and institutional boom in the Czech lands, albeit under different contemporary labels and in combination with other disciplines.
Rights: © Česká národopisná společnost, z. s
Appears in Collections:Články / Articles (KSA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Slovanska badani.pdf6,25 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46474

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD