Title: K otázkám utváření identity českých Němců. Případové studie z česko-bavorského pohraničí
Other Titles: On matters concerning formation of the identity of German Bohemians. Case studies from Bavarian-Bohemian border region
Authors: Pavlikovský, Josef
Advisor: Königsmarková Andrea, Mgr. Ph.D.
Referee: Kučera Petr, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/46483
Keywords: čeští němci;sudetští němci;němci;sudety;identita;česko-bavorské pohraničí;západní ćechy;odsun;národnostní menšiny;dějiny;česko-německé vztahy
Keywords in different language: german bohemians;sudeten germans;germans;sudetenland;identity;bohemian-bavarian border region;west bohemia;national minority;history;czech-german relations
Abstract: Tématem této diplomové práce je utváření identity u českých Němců, kteří pocházejí z česko-bavorského pohraničí. Diplomová práce je rozdělena na dvě hlavní části, část teoretickou a část praktickou. V teoretické části se zabývá autor diplomové práce historií českých Němců na území dnešního Česka. Podkapitoly jsou rozděleny dle významných historických událostí v této zemi. Praktická část se zabývá identitou českých Němců pocházejících z česko-bavorského pohraničí, kteří byli po druhé světové válce vyhnáni ze své domoviny a mají své bydliště momentálně v Německu. Stanovení identity probíhá na základě rozhovorů s vyhnanými českými Němci, které byly vytvořeny v rámci projektu Odsunutí němečtí rodáci z Karlovarska vyprávějí.
Abstract in different language: The topic of this Master's thesis is the formation of the identity of German Bohemians, who come from the Bohemian-Bavarian border region. The Master's thesis is divided into two parts, a theoretical part and a practical part. In the theoretical part the author focuses on the history of the German Bohemians in the region of today's Czechia. The sub-chapters are divided on the basis of significant historic events. The practical part of this thesis deals with the identity of the from Bohemian-Bavarian border region descending German Bohemians, who were expelled from Czechia after the second world war and who reside today in Germany. The determination of the identity is done based on the interviews with these German Bohemians. These interview were created by the project called Odsunutí němečtí rodáci z Karlovarska vyprávějí.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KGS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Josef Pavlikovsky - Final.pdfPlný text práce467,46 kBAdobe PDFView/Open
Josef Pavlikovsky posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce148,82 kBAdobe PDFView/Open
DP Pavlikovsky posudek oponenta Kucera.docPosudek oponenta práce35 kBMicrosoft WordView/Open
CCF_000200.pdfPrůběh obhajoby práce426,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46483

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.