Title: STUDIUM UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Other Titles: TEACHER TRAINING FOR PRIMARY EDUCATION
Authors: Honzíková, Jarmila
Aichinger, Daniel
Citation: HONZÍKOVÁ, J. AICHINGER, D. STUDIUM UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Technika a vzdelávanie, 2021, roč. 10, č. 1, s. 17-20. ISSN: 1338-9742
Issue Date: 2021
Publisher: Belianum
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/46565
ISSN: 1338-9742
Keywords: studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ;dotazníkové šetření
Keywords in different language: Teacher training;primary education;primary school;questionnaire
Abstract: Učitelství pro 1. stupeň základní školy je jedním z oborů, o který je zájem ze strany studentů již několik let takový, že převyšuje možnosti přijetí všech zájemců. Studovat tento obor ale není z daleka tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Studenti prochází studiem pedagogických a psychologických disciplín, oborovými didaktikami předmětů primárního vzdělávání (českého jazyka a literatury, matematiky, cizího jazyka, tělesné výchovy, výtvarné, hudební, dramatické a pracovní výchovy, integrovaného vědního základu pro předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda) a zároveň musí zvládnout i určité dovednosti z těchto disciplín.
Abstract in different language: Teacher training for primary education (ISCED Level 1; Class 1 to 5; in Czech Republic called first stage of basic education) is one of the most demanded fields of study in teacher education at Czech universities within the last years with the number of applications highly exceeding the given capacity. It is by far not that easy to successfully apply, study and graduate in this specialization as might be expected by many applicants. To obtain a master degree, students have to pass a series of lectures and associated exams in a variety of different disciplines from pedagogy and psychology, subject didactics and teaching methodology for primary education in mathematics, Czech language and literature, one foreign language, physical education, handicrafts, visual arts, music, dramatic art, integrated natural science and geography, which makes it not only one of the most demanded, but also one of the most demanding and time-consuming study programs at the faculty of education.
Appears in Collections:Články / Articles (KMT)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Technika_a_vzdelavanie_c1_2021_A4.pdf4,53 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46565

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD