Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorValentová, Vendulka
dc.contributor.authorChurcev, Vladimír
dc.contributor.refereeBalík, Stanislav
dc.date.accepted2012-04-27
dc.date.accessioned2013-06-19T07:01:45Z
dc.date.available2011-01-14cs
dc.date.available2013-06-19T07:01:45Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-03-28
dc.identifier43934
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4669
dc.description.abstractPráce se zabývá právy a povinnostmi advokáta ve vztahu ke klientovi, stejně tak historickým vývojem advokacie od antického Říma i v českých zemích. Ve svých úvodních kapitolách vysvětluje základní pojmy související s advokacií a následně se věnuje povinnostem vůči klientovi s podrobnějším zaměřením na povinnost mlčenlivosti. Krátce se také věnuje kárnému řízení jako prostředku na ochranu před nečinností či nedůsledností advokáta při výkonu svého povolání.cs
dc.format60 s. (95 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectadvokaciecs
dc.subjectadvokátics
dc.subjectkárné řízenícs
dc.subjectmlčenlivostcs
dc.titleEtika advokáta - vztah advokáta a klientacs
dc.title.alternativeEthics of an advocate - the relationship between advocate and a clienten
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra právních dějincs
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis deals with rights and duties of solicitors in a relationship with a client as well as the historical development of legal profession since ancient Rome and in Czech Lands too. The beginning of the thesis also generally explains the term legal profession and it's basic concepts. After that it deals with specific duties towards a client and explains the confidentiality obligation in great detail. The thesis also mentions the disciplinary proceedings as a way of protecting clients from inconsistent performance of the legal profession.en
dc.subject.translatedlegal professionen
dc.subject.translatedadvocatesen
dc.subject.translateddisciplinary proceedingsen
dc.subject.translatedsecrecyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace !!!.pdfPlný text práce695,54 kBAdobe PDFView/Open
BP - Churcev.pdfPosudek vedoucího práce88,24 kBAdobe PDFView/Open
OP - Churcev.pdfPosudek oponenta práce35,69 kBAdobe PDFView/Open
Pr- Churcev L..pdfPrůběh obhajoby práce43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4669

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.