Title: Mobile Applications in the Russian Language Class: Revisions and Reflections
Other Titles: Mobilní aplikace ve výuce ruského jazyka: Revize a reflexe
Authors: Golovatina, Varvara
Golovátina-Mora, Polina
Citation: GOLOVATINA, V. GOLOVÁTINA-MORA, P. Mobile Applications in the Russian Language Class: Revisions and Reflections. In 12th International Conference Innovation in Language Learning. Bologna: Filodiritto Editore, 2019. s. 165-169. ISBN: 978-88-85813-80-9 , ISSN: 2384-9509
Issue Date: 2019
Publisher: Filodiritto Editore
Document type: konferenční příspěvek
ConferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/46708
ISBN: 978-88-85813-80-9
ISSN: 2384-9509
Keywords: ICT ve výuce jazyků;m-learning;MALL;výuka a studium ruského jazyka
Keywords in different language: ICT in language learning;m-learning;MALL;Russian language learning and teaching
Abstract: Používání mobilních technologií se stává běžnou součástí učebních osnov a výuky druhého jazyka. Může usnadnit proces výuky, zvýšit celkovou motivaci a pozornost studentů, rozšířit jejich kontakt s jazykem mimo třídu a přinést další výhody. Na základě zkušeností autorů s výukou, rozhovorů s kolegy a studenty článek reviduje potenciál populárních aplikací pro osvojování ruského jazyka, a to v nerusky mluvícím prostředí. Článek vznikl s podporou Motivačního systému UJP (Motivační systém Ústavu jazykové přípravy Západočeské univerzity).
Abstract in different language: The use of mobile technologies becomes a common part of the Second Language Curriculum and learning-teaching activities. It can facilitate the teaching process, increase general motivation and attention of students, expand their contact with the language outwards the classroom among other advantages. Based on the authors’ teaching experience, interviews with colleagues and students, the paper revises the potential of the popular applications for Russian Language Acquisition, in the nonRussian speaking environment. The article has been created with the support of the system Motivační system UJP (the Motivation System of The Institute of Applied Language Studies, University of West Bohemia).
Rights: Plný text není přístupný.
© Filodiritto Editore
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (RC)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
ConferenceProceedings.pdf13,18 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46708

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD