Název: Mírový projekt Jiřího z Poděbrad
Další názvy: Jiří z Poděbrad's peace project
Autoři: Procházka, Martin
Vedoucí práce/školitel: Valentová, Vendulka
Oponent: Adamová, Karolina
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4672
Klíčová slova: mírový projekt;Jiří z Poděbrad;OSN;Evropská unie;husité
Klíčová slova v dalším jazyce: peace project;Jiří z Poděbrad;UN;European union;hussites
Abstrakt: Práce se dělí na dvě hlavní kapitoly. První kapitola je zaměřena na životopis Jiřího z Poděbrad, historii jeho rodu, vzdělání a diplomatickou kariéru až po zvolení králem, léta panování na českém trůně a končí smrtí Jiřího z Poděbrad. Druhá hlavní kapitola se zaměřuje na mírový projekt vytvořený Jiřím z Poděbrad a jeho pozdější využití jak v Organizaci Spojených Národů, tak v Evropské Unii.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis is divided into two main chapters. First chapter is focused on biography of Jiří z Poděbrad, history of his house, education and diplomatic career, coronation, years on czech throne and ends with death of Jiží z Poděbrad. Second main chapter is focused on his peace project and it's heritage in United Nations Organization and European Union.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
MartiProchazka-BakalarskaPrace.pdfPlný text práce404,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP - Prochazka M..pdfPosudek vedoucího práce52,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Prochazka M..pdfPosudek oponenta práce38,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Prochazka M..pdfPrůběh obhajoby práce41,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4672

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.