Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKratochvíl, Miloš-
dc.date.accessioned2022-02-21T11:00:14Z-
dc.date.available2022-02-21T11:00:14Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationKRATOCHVÍL, M. Pojetí etiky v raném pozitivismu. Kuděj, 2020, roč. 21, č. 1-2/2020, s. 79-96. ISSN: 1211-8109cs
dc.identifier.issn1211-8109-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/46959-
dc.description.abstractTémata tradičně řazená do dějin etiky, jako je otázka svobody vůle, svědomí, či vztah faktů a norem jsou živými tématy dodnes, ačkoli často již na poli vědeckých bádání. Touto cestou nasměroval etiku pozitivismus devatenáctého století. Cílem tohoto textu je ukázat, jak se pojetí etických témat liší v jednotlivých variantách pozitivismu, reprezentovaných Comtem, Millem a Krejčím. Na každé z těchto modifikací se pokusím ukázat, že pozitivismus v jakékoli podobě byl směrem etickým a že zpracovává i některá metafyzická témata. Odlišnosti mezi vybranými třemi podobami pozitivismu budou spojeny právě s odlišnými stanovisky autorů v těchto oblastech.cs
dc.format17 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra filozofiecs
dc.relation.ispartofseriesKudějcs
dc.rightsPlný text není přístupný.cs
dc.rights© Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra filozofiecs
dc.subjectetikacs
dc.subjectpozitivismuscs
dc.subjectsvědomícs
dc.subjectsvoboda vůlecs
dc.titlePojetí etiky v raném pozitivismucs
dc.title.alternativeEthics in early positivismen
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessclosedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedTopic in moral philosophy, such as freedom of the will, conscience, relation of facts and norms, are still alive, although nowadays it is within sciences than within philosophy. It was the 19th Century positivism what directed ethics this way. The purpose of this text is to show, that there are different kinds of positivism (represented for this purpose by Comte, Mill and Krejčí) and that the conceptions of moral theoretical concepts vary as a result of different metaphysical and political backgrounds.en
dc.subject.translatedethicsen
dc.subject.translatedpositivismen
dc.subject.translatedconscinenceen
dc.subject.translatedfreedom of the willen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43924321-
dc.project.IDSGS-2018-005/Vědecký rozum a lidské hodnoty: kritická reflexecs
Appears in Collections:Články / Articles (KFI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
kudej_2021_sazba-po-korekturach_2-nahled-79-96.pdf754,7 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46959

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD