Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorČapek, Ladislav
dc.contributor.authorMilitký, Jiří
dc.date.accessioned2022-03-14T11:00:25Z-
dc.date.available2022-03-14T11:00:25Z-
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationČAPEK, L. MILITKÝ, J. Středověká až novověká keramika z archeologického výzkumu v Radniční ulici čp.138/11 v Českých Budějovicích a fázový vývoj osídlení parcely. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2021, roč. 34, č. 1, s. 375-447. ISSN: 0231-8237cs
dc.identifier.issn0231-8237
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/47152
dc.description.abstractCílem příspěvku je zhodnocení výsledků záchranného archeologického výzkumu z roku 1993 na městské parcele v Radniční ulici čp. 138/11 v Českých Budějovicích. Při výzkumu byly odkryty významné situace dokládající sídlištní a prostorový vývoj zástavby od počátků založení města kolem roku 1265 až do raného novověku, které je možné komparovat se stavebně historickým průzkumem domu. Vývoj osídlení na předmětné parcele byl rekonstruován do 6 fází na základě rozboru stratigrafických vztahů a relativního datování pomocí středověké a novověké keramiky. Chronologický model se opírá o statistické metody korespondenční analýzy a analýzy hlavních komponent, které umožňují nezávisle studovat a interpretovat vzájemné korelace mezi stratigrafickými jednotkami (kontexty) a keramickými prvky. Vyhodnocení zároveň přispívá k poznání regionální sekvence středověké a novověké keramiky z Českých Budějovic a jeho širšího zázemí.cs
dc.format73 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherJihočeské muzeum v Českých Budějovicíchcs
dc.relation.ispartofseriesArcheologické výzkumy v jižních Čecháchcs
dc.rightsPlný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.cs
dc.rights© Archeologické výzkumy v jižních Čecháchcs
dc.subjectstředověké městcs
dc.subjectČeské Budějovicecs
dc.subjectparcelacs
dc.subjectměstský důmcs
dc.subjectstavební historiecs
dc.subjectstratigrafiecs
dc.subjectstředověká a novověká keramikacs
dc.subjectstatistikacs
dc.titleStředověká až novověká keramika z archeologického výzkumu v Radniční ulici čp.138/11 v Českých Budějovicích a fázový vývoj osídlení parcelycs
dc.title.alternativeMedieval to modern period pottery from the archaeological excavation of house no. 138/11 in Radniční Street, České Budějovice, and the phasal development of settlement on the plot.en
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessrestrictedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this contribution is to evaluate a rescue excavation of 1993 which was carried out on the plot of house no. 138/11 in Radniční Street. During the excavation, important situations documenting the local settlement and spatial development from the town’s foundation in around 1265 until the early modern period were unearthed which can be compared with the building historical survey of the house. The settlement development on the above plot was reconstructed in 6 phases on the basis of stratigraphic relationships and relative dating with the help of medieval and modern period pottery. The chronological model is based on statistical methods of Correspondence and Principal component analysis which enables us to independently study and interpret mutual correlations between stratigraphic units (contexts) and pottery elements. At the same time the evaluation contributes to the knowledge of a regional sequence of medieval and modern period pottery from České Budějovice and its wider hinterland.en
dc.subject.translatedmedieval townen
dc.subject.translatedČeské Budějoviceen
dc.subject.translatedplot of landen
dc.subject.translatedtown houseen
dc.subject.translatedbuilding historyen
dc.subject.translatedstratigraphyen
dc.subject.translatedmedieval and modern period potteryen
dc.subject.translatedstatisticsen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43934762
dc.project.IDDG18P02OVV020/Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictvícs
Appears in Collections:Články / Articles (KAR)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
19. ČB Radniční separát.pdf20,65 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47152

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD