Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorJanák, Viktor
dc.date.accessioned2022-03-14T11:00:27Z-
dc.date.available2022-03-14T11:00:27Z-
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationJANÁK, V. Proměny etnografických časopisů Slovácka v letech 1936-1950. Historica Olomucensia. Sborník prací historických, 2021, roč. 61, č. Neuveden, s. 167-184. ISSN: 1803-9561cs
dc.identifier.issn1803-9561
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/47167
dc.description.abstractOd první poloviny třicátých let do padesátých let 20. století čelila Slovácká společnost, stejně jako celá Československá republika, významným změnám. Tyto změny se zákonitě musely promítnout i do takových odvětví, jakým je národopis. Spolky a skupiny, které se zabývaly národopisem Slovácká v těchto letech, vydávaly svá vlastní periodika, do nichž přispívali jak členové těchto spolků, tak uznávaní odborníci. Jejich rétorika se pak zákonitě odvíjela od režimu, který působil zvenčí a ovlivňoval tak přímo i nepřímo kvalitu a směr národopisců. Jednou ze změn pro národopis v tomto období bylo vytvoření Protektorátu Čechy a Morava, kdy se národopisci dostali pod tlak nacistických orgánů, přičemž každá skupina národopisců se s tímto tlakem vyrovnávala jiným způsobem. Někteří se snažili zachovat národopis bez ideologických vlivů a případné tlaky zvenčí vyčistily v příspěvky, které daly zadostiučinění vládnoucí skupině, ale nezměnily charakter národopisu. Jiné skupiny se nechaly tlakem ovlivnit natolik, že národopis kompromitovaly.cs
dc.format18 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherUniverzita Palackého v Olomoucics
dc.relation.ispartofseriesHistorica Olomucensia. Sborník prací historickýchen
dc.rightsPlný text není přístupný.cs
dc.rights© Ivana Koucká, Vojtěch Češík, Barbora Dietrichová, Klára Staňkovács
dc.subjectnárodopiscs
dc.subjectSlováckocs
dc.subjectUprkův krajcs
dc.subjectMoravskoslovenské pomezícs
dc.subjectlidová tvorbacs
dc.subjectMalovaný krajcs
dc.titleProměny etnografických časopisů Slovácka v letech 1936-1950cs
dc.title.alternativeTransformations of Ethnography Journals in Slovácko in 1936-1950en
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessclosedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedFrom the first half of 1930s until the 1950s, the society of Slovácko as well as the entire Czechoslovak Republic faced significant changes. These changes were inevitably reflected even in areas such as ethnography. Associations and groups, addressing the ethnography of Slovácko in this period, published their own periodicals. Their contributors were both members of these associations and renowned professionals. Their narrative was obviously dependent on the regime as an external source of influence which affected directly or indirectly the quality and direction of ethnographers. One of the changes related to the ethnography of the period was the establishment of the Protectorate of Bohemia and Moravia; as a consequence, ethnographers had to face pressure from Nazi authorities, and each group of ethnographers dealt with this pressure in a different way. Some were trying to maintain pure ethnography, and the pressure from the outside resulted in publication of contributions to satisfy the governing group which, however, did not change the nature of ethnography. In contrast, other groups were influenced by the pressure to such an extent that they compromised ethnography.en
dc.subject.translatedethnographyen
dc.subject.translatedthe Slovácko regionen
dc.subject.translatedUprkův krajen
dc.subject.translatedMoravian-Slovak borderlanden
dc.subject.translatedLidová tvorbaen
dc.subject.translatedMalovaný krajen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43935188
dc.project.IDSGS-2019-029/Mapování vývoje fenoménu slovácké iredenty 20. století z historických a politologických perspektiv a dalších navazujících oblastech sociálně vědního výzkumu.cs
Appears in Collections:Články / Articles (KHV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Janák.pdf1,63 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47167

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD