Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPovolný, V.
dc.contributor.authorLaposa, A.
dc.contributor.authorVoves, J.
dc.date.accessioned2022-03-28T07:35:23Z-
dc.date.available2022-03-28T07:35:23Z-
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationElectroscope. 2021, č. 1.cs
dc.identifier.issn1802-4566
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/47220
dc.description.abstractV tomto článku je zkoumána možnost využití intenzivního pulzního světla pro spékání stříbrného inkoustu nanášeného na PET (Polyethylentereftalát) substrát Inkjet tiskem. Natištěné struktury byly postupně osvěcovány různými kombinacemi délky a energie pulzu. Zkoumán byl také vliv vícenásobného osvícení jedné struktury na změnu výsledného odporu. Výsledky spékání intenzivním pulzním světlem byly porovnány s konvenční laboratorní sušárnou. Bylo zjištěno, že pomocí intenzivního pulzní světla lze dosáhnout hodnot výsledného elektrického odporu o 83 % nižších v porovnání s laboratorní sušárnou.cs
dc.description.sponsorshipthe CTU SGS grant no. SGS20/176/OHK3/3T/13en
dc.format3 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnickács
dc.rights© Electroscope. All rights reserved.en
dc.subjectInkjet tiskcs
dc.subjectintenzivní pulzní světlocs
dc.subjectlaboratorní sušárnacs
dc.titleInkjet printed structures sintered with intense pulse lighten
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe possibility of using intense pulsed light to sinter silver ink deposited on a PET (poly(ethylene terephthalate)) substrate by Inkjet printing is investigated. Variations of pulse length and energy are sequentially applied to the printed structures. Furthermore, the effect of multiple illuminations of a single structure on the change in the resulting resistivity is studied. The results of sintering with intense pulsed light are compared with a conventional laboratory oven. It was found that by using intense pulsed light, values of the resulting electrical resistivity could be achieved 83% lower compared to the laboratory oven.en
dc.subject.translatedInkjet printingen
dc.subject.translatedintense pulsed lighten
dc.subject.translatedlaboratory ovenen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Číslo 1 (2021)
Číslo 1 (2021)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r15c1c4.pdfPlný text551,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47220

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.