Title: Inkjet printed structures sintered with intense pulse light
Authors: Povolný, V.
Laposa, A.
Voves, J.
Citation: Electroscope. 2021, č. 1.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/47220
ISSN: 1802-4566
Keywords: Inkjet tisk;intenzivní pulzní světlo;laboratorní sušárna
Keywords in different language: Inkjet printing;intense pulsed light;laboratory oven
Abstract: V tomto článku je zkoumána možnost využití intenzivního pulzního světla pro spékání stříbrného inkoustu nanášeného na PET (Polyethylentereftalát) substrát Inkjet tiskem. Natištěné struktury byly postupně osvěcovány různými kombinacemi délky a energie pulzu. Zkoumán byl také vliv vícenásobného osvícení jedné struktury na změnu výsledného odporu. Výsledky spékání intenzivním pulzním světlem byly porovnány s konvenční laboratorní sušárnou. Bylo zjištěno, že pomocí intenzivního pulzní světla lze dosáhnout hodnot výsledného elektrického odporu o 83 % nižších v porovnání s laboratorní sušárnou.
Abstract in different language: The possibility of using intense pulsed light to sinter silver ink deposited on a PET (poly(ethylene terephthalate)) substrate by Inkjet printing is investigated. Variations of pulse length and energy are sequentially applied to the printed structures. Furthermore, the effect of multiple illuminations of a single structure on the change in the resulting resistivity is studied. The results of sintering with intense pulsed light are compared with a conventional laboratory oven. It was found that by using intense pulsed light, values of the resulting electrical resistivity could be achieved 83% lower compared to the laboratory oven.
Rights: © Electroscope. All rights reserved.
Appears in Collections:Číslo 1 (2021)
Číslo 1 (2021)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r15c1c4.pdfPlný text551,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47220

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.