Title: Role fyzikálního experimentu ve výuce fyziky
Other Titles: Role of physics experiment in teaching
Authors: Machalická, Jana
Citation: KÉHAR, O. (ed.) Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9: Změny v RVP a jejich dopady do obsahu výuky fyziky, Kašperské hory 2019, s. 114-117.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://kof.zcu.cz/ak/trendy/9/sbor/ModerniTrendy9_sbornik.pdf
http://hdl.handle.net/11025/47587
ISBN: 978-80-261-1092-7
Keywords: experiment;fyzika;výuka;výzkum
Keywords in different language: experiment;physics;teaching;research
Abstract: Experiment je velmi důležitou součástí vědy a existuje mnoho způsobů, jak ho zařadit do výuky přírodních věd. Příspěvek popisuje první část výzkumu role experimentu ve výuce fyziky na českých školách. K tomuto účelu bylo provedeno několik rozhovorů se zkušenými učiteli fyziky o jejich zkušenostech a názorech na hlavní aspekty fyzikálního experimentu.
Abstract in different language: The experiment is a very important part of science. There are many ways to use the experiment in teaching from demonstrations to practical work. This contribution describes the research of role of physics experiment in Czech education. For the research has been prepared an interview with experienced physics teachers about the main aspect of experimentation and their experiences with the inclusion of experiments in the teaching of physics.
Appears in Collections:Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9
Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tiraz.pdfPlný text475,19 kBAdobe PDFView/Open
ModerniTrendy9_sbornik-114-117.pdfPlný text418,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47587

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.