Title: Teplo nebo energie? Poznámky k slovnímu vyjadřování v termodynamice
Other Titles: Heat or energy? Notes on verbal expression in thermodynamics
Authors: Miléř, Tomáš
Citation: KÉHAR, O. (ed.) Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9: Změny v RVP a jejich dopady do obsahu výuky fyziky, Kašperské hory 2019, s. 130-136.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://kof.zcu.cz/ak/trendy/9/sbor/ModerniTrendy9_sbornik.pdf
http://hdl.handle.net/11025/47590
ISBN: 978-80-261-1092-7
Keywords: termodynamika;přirozený jazyk;porozumění fyzice
Keywords in different language: thermodynamics;natural language;understanding physics
Abstract: Termodynamika patří k obtížným partiím fyziky a u žáků není zrovna oblíbená. Výzkumy prováděné na školách u nás i ve světě opakovaně identifikují žákovské miskoncepce, jako je zaměňování stavových a procesních veličin a pojetí energie nebo tepla coby substance. Příčiny obtížnosti studia termodynamiky však zůstávají nejasné. Domníváme se, že velkým dílem je na vině přirozený jazyk, jímž jsou termodynamické jevy interpretovány. Přirozený jazyk je nástrojem komunikace, ale je i nástrojem myšlení. Jazyk zprostředkovává poznání, ale není-li logicky konzistentní, může být naopak překážkou porozumění fyzice. Informace jsou v jazyce zakódované, ale v případě termodynamiky jsou i zašifrované. Není se co divit našim žákům a studentům, že se při studiu snadno chytí do pasti, protože jazyk, jímž jsou psány moderní učebnice, k tomu poskytuje dostatek příležitostí.
Abstract in different language: Thermodynamics is a difficult part of physics and is not very popular with pupils and students. Research conducted at schools in the Czech Republic and in the world repeatedly identifies misconceptions, such as confusion of state and process variables and the concept of energy or heat as a substance. However, the causes of the difficulty of studying thermodynamics remain unclear. We believe that the natural language by which the thermodynamic phenomena are interpreted is largely to blame. Language is a tool of communication, but it is also a tool of thinking. Language of thermodynamics is not logically consistent and can be an obstacle to understanding physics. Language in which modern textbooks are written provides various opportunities for students to get trapped.
Appears in Collections:Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9
Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tiraz.pdfPlný text475,19 kBAdobe PDFView/Open
ModerniTrendy9_sbornik-130-136.pdfPlný text643 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47590

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.