Title: Proces tvorby místních radiologických standardů a příprava na klinický audit
Authors: Kaplanová, Klára
Advisor: Nedbal Pavel, Mgr. Bc. DiS.
Referee: Pokorný Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48840
Keywords: národní radiologické standardy;místní radiologické standardy;klinický audit;klinický interní audit;klinicky externí audit.
Keywords in different language: national radiology standards;local radiology standards;radiological clinical audit;clini-cal internal audit;clinical external audit.
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na radiologické standardy a klinické audity. Hlavním cílem je popsat tvorbu místních radiologických standardů a klinických auditů. V teoretické části práce jsou popsané místní radiologické standardy a jejich soulad s národními radiologickými standardy. Dále klinické interní a externí audity a jedna kapitola je věnována nakládání se zdrojem ionizujícího záření. V praktické části je vytvořen návrh na průběh interního klinického auditu pro místní radiologické standardy na skiagrafii a výpočetní tomografii. Součástí praktické části je i tvorba checklistu pro úspěšné absolvování interního klinického auditu.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on radiological standards and clinical audits. The main goal is to describe the creation of local radiological standards and clinical audits. The theoretical part of the thesis describes local rediological standards and their compliance with national radiological standards. Furthermore, clinical internal and external audits and one chapter is devoted on the management of the source of ionizing radiation. In the practical part a proposal for an internal clinical audit for local radiological standards for sciagraphy and computed tomography is created. Part of the practical part is the creation of a checklist for the successful completion of the internal clinical audit.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kaplanova_Klara_RAS_BP.pdfPlný text práce697,3 kBAdobe PDFView/Open
Kaplanova_VP.pdfPosudek vedoucího práce327,58 kBAdobe PDFView/Open
Kaplanova_OP.pdfPosudek oponenta práce323,26 kBAdobe PDFView/Open
Kaplanova.pdfPrůběh obhajoby práce368,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48840

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.