Title: Porovnání stanovení exprese znaku CD25 pomocí nové metody Pheno-Immuno Computing a průtokové cytometrie u aktivovaných lymfocytů
Other Titles: Measurement of the CD25 marker expression using a new method Pheno-Immuno Computing and comparing it with flow cytometry using activated lymphocytes
Authors: Šafandová, Markéta
Advisor: Vlas Tomáš, Ing. Bc.
Referee: Georgiev Daniel, Doc. PhD.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48846
Keywords: průtoková cytometrie;pheno immuno computing;cd25;aktivované t lymfocyty;protilátky
Keywords in different language: flow cytometry;pheno immuno computing;cd25;t-cells activation;antibodies
Abstract: V bakalářské práci je porovnána referenční metoda průtoková cytometrie s výzkumnou metdou Pheno Immuno Computing. Teoretická část je zaměřena na popis zkoumaných T-buněk, jejich vývoj, populace a úlohu v imunitních procesech. Dále je zde uvedena charakteristika použitých metod. Praktická část je věnována ideálnímu postupu separace a kultivace buněk. Pro jejich následné měření PIC metodou byly zvoleny dva postupy popsané jako PIC short a PIC long. Vzorky pro průtokovou cytometrii byly zpracovaný jak pomocí referenčního postupu, tak pomocí experimentálního, jenž zahrnoval značení pomocí primární a sekundární protilátky. Pro zobrazení korelace bylo využito grafické zpracování.
Abstract in different language: This bachelor thesis consists of comparing two methods. The referential method was flow cytometry, and it was compared with a new, experimental method: Pheno-Immuno Computing (PIC). The theoretical part of this thesis is focused on T-cells, their development, populations and their role in our immune system. Next chapters are about flow cytometry and PIC and their characteristics. The practical part consists of finding the ideal method for separating and cultivating the T cells, which are then being analyzed. Two forms of the PIC method were used PIC-short and PIC-long. Samples for flow cytometry were processed both in the referential and experimetnal way, using primary and secundary antibodies. Graphs were used to show the correlation between the two methods.
Rights: Plný text práce není přístupný. Text bude přístupný od 1.4. 2025.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
safandova_marketa_ldz_BP.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Safandova_VP.pdfPosudek vedoucího práce419,65 kBAdobe PDFView/Open
Safandova_OP.pdfPosudek oponenta práce386,24 kBAdobe PDFView/Open
Safandova.pdfPrůběh obhajoby práce384,22 kBAdobe PDFView/Open
Safandova_oduvodneni_nezverejneniBP.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP333,45 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48846

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.