Title: Návrh kolejového vozíku pro vnitrozávodní přepravu železničních podvozků nebo vozidel o různém rozchodu.
Other Titles: Design of a rail truck for in-plant transport of railway bogies or vehicles of different gauge.
Authors: Zajíc, Vojtěch
Advisor: Kořínek Jiří, Ing.
Referee: Formánek Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48876
Keywords: manipulační vozík;kolejová doprava;podvozek;3d cad
Keywords in different language: rail truck;railway transport;bogie;3d cad
Abstract: Bakalářská práce obsahuje konstrukční návrh manipulačního kolejového vozíku pro přepravu podvozků o různých rozchodech. Řešení pevnostní analýzy rámu, vytvoření pohybového systému změny rozchodu pomocí kuličkových šroubů a spojování vozíku k sobě. Vytvoření 3D CAD modelu.
Abstract in different language: The bachelor thesis contains a design of a rail handling trolley for transporting chassis with different gauges. It covers the strength analysis of the frame, the creation of a gauge change motion system using ball screws and the coupling of the trolley together. Creation of 3D CAD model.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_ZAJIC.pdfPlný text práce3,3 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce46,83 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce49,34 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48876

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.