Title: Technický návrh montážního pracoviště pro tlačné pružiny aktuátoru
Other Titles: Technical design of assembly workplace for actuator compression springs
Authors: Calta, Michal
Advisor: Formánek Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Škrleta Martin, Bc.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48877
Keywords: montážní pracoviště;automotive průmysl;aktuátor;pružina;montáž;fem
Keywords in different language: assembly workplace;automotive industry;actuator;spring;assembly;fem
Abstract: Bakalářská práce obsahuje konstrukční návrh montážního pracoviště a způsob montáže tlačné pružiny aktuátoru včetně pevnostní analýzy FEM nejvíce namáhaných prvků sestavy. Dále práce obsahuje teoretický rozbor problematiky s představením vlastností a funkčnosti montovaného aktuátoru.
Abstract in different language: The bachelor thesis contains the structural design of the assembly workplace and the method of assembly of the actuator compression spring including the FEM strength analysis of the most stressed elements of the assembly. Theoretical analysis of the problem with the presentation of the properties and functionality of the assembled actuator.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Calta_M.pdfPlný text práce2,94 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce47,25 kBAdobe PDFView/Open
Calta_Oponentsky_posudek .pdfPosudek oponenta práce140,64 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48877

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.