Title: Konstrukční návrh průmyslového nákladního výtahu o nosnosti 100kg.
Authors: Gust, Tomáš
Advisor: Kořínek Jiří, Ing.
Referee: Prokeš Jan, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48878
Keywords: malý nákladní výtah;šachta;klec výtahu;hydraulický válec;nepřímý pohon
Keywords in different language: small freight elevator;elevator shaft;elevator cage;hydraulic cylinder;indirect drive
Abstract: Bakalářská práce obsahuje konstrukční návrh malého nákladního průmyslového výtahu o nosnosti 100 kg. Cílem práce je navrhnout vyrobitelné a fungující zařízení dle specifikovaných požadavků. Práce obsahuje výběr vhodné ze 3 navržených variant a následný popis konstrukčního procesu s patřičnými výpočty.
Abstract in different language: The bachelor thesis contains a structural design of a small industrial freight elevator with a load capacity of 100 kg. The aim of the thesis is to design a manufacturable and working device according to the specified requirements. The thesis includes the selection of a suitable one of 3 proposed variants and the subsequent description of the design process with appropriate calculations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GUST_BP.pdfPlný text práce2,68 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce49,96 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta bakalarske prace_kks_GUST_Tomas.pdfPosudek oponenta práce124,27 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48878

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.