Title: Návrh čtyřsloupového hydraulického lisu pro přímé vytlačování
Other Titles: Design of a four-column hydraulic press for direct extrusion
Authors: Kastl, Pavel
Advisor: Staněk Jiří, Doc. Ing. CSc.
Referee: Hlaváč Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48879
Keywords: hydraulický lis;vytlačování;tváření;kontejner;mkp
Keywords in different language: hidraulic press;extrusion;forming;extrusion container;fem
Abstract: Bakalářská práce se zabývá popisem hydraulických vytlačovacích lisů a vytlačovacími procesy. Dále popisuje základní výpočty konstrukčních uzlů hydraulického vytlačovacího lisu. Nakonec se zabývá návrhem a technickými výpočty kontejneru. Navržený kontejner je zkontrolován pomocí metody konečných prvků.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the description of hydraulic extrusion presses and extrusion processes. It also describes the basic calculations of the structural nodes of a hydraulic extrusion press. Finally, it deals with the design and technical calculations of the container. The designed container is checked using the finite element method
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kastl_Pavel_Navrh_ctyrsloupoveho_hydraulickeho_lisu_pro_prime_vytlacovani.pdfPlný text práce12,58 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce49,13 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce48,26 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48879

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.