Title: Analýza torzních vibrací v pohonném ústrojí osobních automobilů
Other Titles: Torsional vibration analysis of automotive drivetrains
Authors: Ledecký, Vladislav
Advisor: Mazínová Ivana, Ing. Ph.D.
Referee: Kořínek Jiří, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48881
Keywords: osobní automobily;multi-body simulace;torzní kmity;torzní tlumiče;dvouhmotový setrvačník;dmf;hybridní systémy;koncepce automobilů;spalovací motor;moment setrvačnosti
Keywords in different language: utility cars;multi-body simulation;torsional vibrations;torsional dampers;dual mass flywheel;dmf;hybrid systems;conception of automobiles;internal combustion engines;moment of inertia
Abstract: Bakalářská práce obsahuje konstrukční návrh dvou variant dvouhmotového setrvačníku s následnou multi-body simulací pro vyhodnocení úhlového zrychlení na vstupní hřídeli převodovky. Parametry simulace byly převzaty z CAD modelu a odhadovými výpočty.
Abstract in different language: This bachelor thesis contains two designs of dual mass flywheel with multi body simulation for evaluation of angular acceleration on gearbox input shaft. Parameters for simulation were taken from CAD model and estimated calculations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace _ prilohy.pdfPlný text práce2,99 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce48,89 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce45,21 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48881

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.