Title: Návrh dopravníku pro přepravu svařenců mezi svařovacími pracovišti
Other Titles: Belt conveyor design for transport of welded parts between workplaces
Authors: Sazama, Adam
Advisor: Kořínek Jiří, Ing.
Referee: Prokeš Jan, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48884
Keywords: pásový dopravník;pohon;bubny;válečky;teplotní analýza;rám;působící síly
Keywords in different language: belt conveyor;drive;drums;rollers;thermal analysis;frame;applied forces
Abstract: Bakalářská práce obsahuje uvedení do problematiky pásových dopravníků, konstrukční návrh pásového dopravníku včetně potřebných výpočtů a CAD model navrženého dopravníku včetně doplňujících výrobních výkresů.
Abstract in different language: The bachelor thesis contains an introduction to the issue of belt conveyors, a structural design of a belt conveyor including the necessary calculations and a CAD model of the designed conveyor including additional production drawings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Sazama - 2022.pdfPlný text práce2,48 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce50,73 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta bakalarske prace_kks_SAZAMA_Adam.pdfPosudek oponenta práce119,72 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,51 kBAdobe PDFView/Open
Bakalarska_prace_-_Adam_Sazama_-_2022.zipVŠKP - příloha8,62 MBZIPView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48884

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.