Title: Konstrukční řešení manipulační plošiny pro vysokozdvižný vozík
Other Titles: Engineering Design of a handling platform for a forklift
Authors: Sládek, Ladislav
Advisor: Formánek Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Bouda Václav
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48885
Keywords: manipulační plošina;montážní koš;servisní koš;manipulační koš;fmea;oprava jeřábu;mkp
Keywords in different language: handling platform;assembly basket;service basket;handling basket;fmea;crane repair;fem
Abstract: Bakalářská práce obsahuje konstrukční návrh víceúčelové manipulační/montážní plošiny pro vysokozdvižný vozík, včetně pevnostního dimenzování, pevnostní kontroly pomocí metody konečných prvků, bezpečnostní analýzy FMEA a stručných dodatků pro finální výrobu plošiny, včetně výkresové dokumentace.
Abstract in different language: The bachelor's thesis contains a design of a multi-purpose handling / assembly platform for a forklift truck, including strength dimensioning, strength control using the finite element method, FMEA safety analysis and brief appendices for the final production of the platform, including the drawing documentation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sladek Ladislav - konstrukcni reseni manipulacni plosiny pro vysokozdvizny vozik.pdfPlný text práce4,01 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce47,94 kBAdobe PDFView/Open
SLADEK_Ladislav.pdfPosudek oponenta práce136,57 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48885

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.