Title: Návrh převodové skříně pro všeobecné použití
Authors: Škudrna, František
Advisor: Kubec Krónerová Eva, Ing. Ph.D.
Referee: Kubec Václav, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48886
Keywords: převodovka;koaxiální převodovka;soukolí;čelní ozubená kola;inventor;návrh;síly v ozubení;průmyslové převodovky;šikmá kola;všeobecné využití
Keywords in different language: gearbox;coaxial helical gearbox;spur gears;inventor;design;forces in gearing;industrial gearboxes;helical gears;general use
Abstract: Bakalářská práce obsahuje všeobecnou rešerši na téma převodové skříně. Dále se podrobněji zaměřuje na návrh koaxiální převodové skříně bez dělící roviny. Praktická část byla řešena za pomoci softwaru AutoDesk Inventor
Abstract in different language: Bachelor thesis includes recherche of gearboxes for general use. Practical part of the thesis focuses on a coaxial helical gearbox design with appropriate analysis using Autodesk Inventor CAD software.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp_komplet_skudrna.pdfPlný text práce7,04 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce48,41 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce47,82 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48886

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.