Title: Návrh multifunkční sportovní helmy vyráběné za využití aditivních technologií výroby
Other Titles: Design of a multifunctional sport helmet manufactured using additive manufacturing technologies
Authors: Špaček, Ondřej
Advisor: Sedláček František, Ing. Ph.D.
Referee: Chval Zdeněk, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48887
Keywords: aditivní technologie výroby;skenovací metody;design;porézní struktury
Keywords in different language: additive production technologies;scanning methods;design;porous structures
Abstract: Bakalářská práce obsahuje návrh multifunkční sportovní helmy vyráběné za pomoci aditivních technologií. Obsahuje metodu zpracování dat ze skenu površky hlavy. Obsahuje volbu vhodné porézní struktury pro tvorbu nárazové vrstvy helmy.
Abstract in different language: This bachelor thesis includes a design of a multifunctional sports helmet manufactured with the help of additive technologies. It includes a method for processing data from a head scan. It includes the choice of a suitable porous structure for the creation of the impact layer of the helmet.
Rights: Plný text práce není přístupný. Text bude přístupný od 27.05.2025.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Spacek.pdfPlný text práce4,01 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce49,89 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce45,51 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,63 kBAdobe PDFView/Open
33R-2017-D2-Zverejnovani_VSKP-Rozhodnuti_dekana_Ondrej_Spacek.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP50,15 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48887

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.