Title: Víceúrovňový napájecí zdroj
Other Titles: Multilevel power supply
Authors: Brichta, Jakub
Advisor: Kubík Zdeněk, Ing. Ph.D.
Referee: Skála Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48946
Keywords: víceúrovňový lineární napájecí zdroj;stabilizovaný zdroj;stabilizátor;emc
Keywords in different language: multilevel linear power supply;stabilized power supply;stabilizer;emc
Abstract: Práce se obecně zabývá problematikou návrhu lineárních napájecích zdrojů. Cílem práce bylo navrhnout a prakticky realizovat víceúrovňový napájecí zdroj určený pro napájení testovaných zařízení při EMC zkouškách. Obsahem práce je teoretický úvod do problematiky lineárních zdrojů, detailní popis návrhu prakticky realizovaného zdroje, popis jeho konstrukce a měření jeho parametrů. V závěru jsou diskutovány výsledky měření a možná vylepšení návrhu.
Abstract in different language: The thesis generally deals with the design of linear power supplies. The aim of the work was to design and practically implement a multilevel power supply intended to power the devices under test during EMC tests. The content of the thesis are a theoretical introduction to the problems of linear power supplies, a detailed description of the design of the practically implemented power supply, a description of its construction and measurement of its parameters. Finally, the measurement results and possible improvements of the design are discussed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JakubBrichta_BP_Viceurovnovy_napajeci_zdroj.pdfPlný text práce5,27 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce51,26 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce48,74 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48946

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.