Title: Význam možnosti defibrilace při první pomoci u selhání životních funkcí
Other Titles: The importance of the possibility of first-aid defibrillation in vital failure
Authors: Chvalová, Miroslava
Advisor: Galušková Soňa, Mgr.
Referee: Frei Jiří, PhDr. Mgr. Ph.D., MBA
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48974
Keywords: automatický externí defibrilátor;defibrilace;veřejnost;první pomoc
Keywords in different language: automatic external defibrillator;defibrillation;public;first aid
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá významem možnosti defibrilace při první pomoci u se-lhání životních funkcí. Celé práce je teoretická a je psána metodou mapování informací. V práci popisuji první pomoc a resuscitaci, dále defibrilaci i se zaměřením na automatic-ký externí defibrilátor. Dále jsem zmapovala informace, které je možné najít na internetu o defibrilaci při první pomoci a o povědomí a ochotě veřejnosti.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the importance of first aid defibrillation in life-support failure. The whole thesis is theoretical and is written by the method of mapping informa-tion. In the thesis I describe first aid and resuscitation, defibrillation with a focus on au-tomatic external defibrillator. I also mapped information that can be found on the internet about first aid defibrillation and public awareness and willingness.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chvalova_Miroslava_VSS_BP.pdfPlný text práce675,71 kBAdobe PDFView/Open
Chvalova_PV.pdfPosudek vedoucího práce342,68 kBAdobe PDFView/Open
Chvalova_PO.pdfPosudek oponenta práce359,12 kBAdobe PDFView/Open
Chvalova_H.pdfPrůběh obhajoby práce421,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48974

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.