Title: Zpěvní projev dítěte a jeho rozvoj v předškolním věku
Other Titles: Singing speech of a child and its development in preschool age
Authors: Ausbergerová, Nikola
Advisor: Slavíková Marie, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Růžičková Veronika, Mgr. et Mgr. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48993
Keywords: dětský hlas;dítě předškolního věku;zpěvní projev;pěvecké činnosti
Keywords in different language: children's voice;preschool child;singing speech;singing activities
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá dětským hlasem a rozvojem zpěvního projevu u dětí předškolního věku. V práci jsou uvedeny příklady činností, kterými můžeme dětský hlas a zpěvní projev předškolních dětí rozvíjet. Součástí práce je také výukový projekt, který byl realizován v praxi a reflektuje zkušenosti z jeho realizace.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with children's voice and the development of singing in preschool children. The work presents examples of activities by which we can develop children's voice and singing expression of preschool children. Part of the work is also an educational project, which was implemented in practice and reflects the experience from its implementation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zpevni projev ditete a jeho rozvoj v predskolnim veku_Ausbergerova .pdfPlný text práce2,59 MBAdobe PDFView/Open
Ausbergerova_BP_vedouci_Sla_2022.pdfPosudek vedoucího práce114,68 kBAdobe PDFView/Open
Ausbergerova_BP_oponent_Ru_2022.pdfPosudek oponenta práce268,66 kBAdobe PDFView/Open
Aus.pdfPrůběh obhajoby práce53,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48993

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.