Title: Základní umělecká škola Antonína Dvořáka v Karlových Varech s akcentací kytarového oddělení
Other Titles: Karlova Vary Antonin Dvorak Elementary school of art with emphsis on the guitar department
Authors: Kordík, Štěpán
Advisor: Aschenbrenner Vít, Mgr. Ph.D.
Referee: Bezděk Jiří, Prof. Mgr. MgA. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48994
Keywords: základní umělecká škola;hudba;hudební škola;kytara;distanční výuka;výuka kytary;historie školy
Keywords in different language: elementary art school;music;music school;guitar;distance education;guitar lessons;school history
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá Základní uměleckou školou Antonína Dvořáka s důrazem na kytarové oddělení. V šesti kapitolách je popsána historie školy, její činnost, kytarové oddělení, výuka na škole v době pandemie, současná situace na škole a významné osobnosti spojené se školou. Jako hlavní podklad pro vypracování sloužil sborník vydaní k 60 letům existence, kroniky školy a rozhovory s pedagogy.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the Antonín Dvořák Elementary School of Art with an emphasis on the guitar department. Six chapters describe the history of the school, its activities, the guitar department, teaching at the school during the pandemic, the current situation at the school and important persons associated with the school. The main basis for the elaboration was the anthology of editions to the 60th anniversary of the existence, chronicles of the school and interviews with teachers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stepan Kordik - Bakalarska prace.pdfPlný text práce9,41 MBAdobe PDFView/Open
Kordik_BP_vedouci_ As_2022.pdfPosudek vedoucího práce156,33 kBAdobe PDFView/Open
Kordik BP_oponent_Be.pdfPosudek oponenta práce106,35 kBAdobe PDFView/Open
Kor.pdfPrůběh obhajoby práce46,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48994

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.