Title: Ilustrovaný průvodce Prahou
Other Titles: Illustrated Prague Guide
Authors: Stěhule, Jan
Advisor: Šlajch Václav, MgA. Ing.
Referee: Kotyza Vladivoj, akademický malíř
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49025
Keywords: umění;průvodce;kniha;ilustrace;malba;digitální malba;praha;historie;česká republika;hlavní město;město
Keywords in different language: art;painting;illustration;book;guide;prague;city;digital painting;history;czech republic;capital city
Abstract: Téma mé bakalářské práce bylo vytvoření průvodce, který je zaměřen na hlavní město Praha a jeho kulturní a umělecká místa a artefakty. Jedno ze stěžejních témat knihy je pražské metro, které provází celou knihou. Každá kapitola je věnována jednotlivé stanici a čtenář má u každé možnost najít místa, která jsou spjata se světem umění. Vybrané téma - umění a metro - vytvořilo originální koncept knihy, který spojuje metro (jeho dostupnost) a umění, které je všude kolem nás. Kniha se jmenuje METRART, má 72 stran a uvnitř jsou jak celostránkové tak malé ilustrace malované kvašem a digitální malbou. Cíl mé práce byl poukázat na kulturní a umělecká místa kolem nás a na jejich historické a umělecké kvality.
Abstract in different language: A topic of my bachelor thesis is about creation of a guide which is focused on our capital city and its cultural and artistic sites. I chose this topic because of my interest in working on something practical in real life but on the other hand something usefull and visually compact. One of the main theme in this book is Prague metro. Each chapter of this book is dedicated to a single metro station and in every chapter a reader has got a chance to find some places around the station (up to 500 meters) where he/she can find something what is connected whith the world of art. Chosen topic - metro and art - became the original book concept which conects metro (and its availability) and art which is everywhere arround us. The final version of the book is called METRART and it has 72 pages. Illustrations are mostly full page but smaller pictures can be found as well. These illustrations are painted with gouache and then finished with a digital painting. The aim of my work is to show other people a cultural and artistic sites around us and their historical and artistic quality.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_pruvodni zprava_stehule.pdfPlný text práce20,11 MBAdobe PDFView/Open
STEHULE.docPosudek oponenta práce51 kBMicrosoft WordView/Open
STEHULE_0.docPosudek vedoucího práce52 kBMicrosoft WordView/Open
STEHULE.pdfPrůběh obhajoby práce278,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49025

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.