Title: SÉRIE PLAKÁTŮ NA LIBOVOLNÉ TÉMA
Other Titles: SERIES OF POSTERS OF ANY TOPIC
Authors: Masáková, Kateřina
Advisor: Jiřičková Ditta, Doc. akademický malíř
Referee: Král Ivan, akademický malíř
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49029
Keywords: plakáty;série;praha 7;nekonvenční;historie
Keywords in different language: posters;series;prague 7;unconventional;history
Abstract: Téma mé bakalářské práce je zaměřeno na představení městské části Praha 7, především pak na oblast Letná nekonvenčním způsobem. Práce je presentována formou série osmi plakátů s doprovodnou publikací, látkovými taškami, plackami a pohlednicemi. Protože se jedná o mou rodnou část města, do práce jsem vložila kus sebe a svých vzpomínek. Plakáty jsou postavené především na své různorodosti, která má představovat rozmanitost města. Zároveň je celá série propojena jedním stejným fontem. Témata plakátů presentují minulost, současnost, ale i budoucnost Prahy 7. Plakáty i publikace jsem doplnila zajímavými informacemi, které mají čtenáře zaujmou a obohatit. Doprovodná publikace má pozorovateli představit Prahu7 pomocí autorských fotografií doplněných neobyčejnými informace
Abstract in different language: My bachelor thesis is focused on introducing the city district Praha 7, mainly Letná region, in unconventional way. The thesis is presented in form of series of eight posters with accompanying publication, cloth bags, badges and postcards. Since the thesis deals with my native area, I put part of myself and my memories into this work. Posters are built primarily on their diversity, which also represents the diversity of the city itself. On top of that, the whole series is connected by identical font. Posters themes represent the history, present time, even a future of Praha 7. Posters are amended with interesting information with an aim to capture and enrich the reader. The goal of accompanying publication is to present Praha 7 district using author's photographs supplemented with unusual information.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Katerina_Masakova_pruvodni_zprava.pdfPlný text práce30,12 MBAdobe PDFView/Open
MASAKOVA.docPosudek vedoucího práce57 kBMicrosoft WordView/Open
MASAKOVA.pdfPosudek oponenta práce501,12 kBAdobe PDFView/Open
MASAKOVA_0.pdfPrůběh obhajoby práce299,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49029

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.