Title: "TÉMA, KTERÉ BY NEMĚLO ZAPADNOUT"
Authors: Škodová, Monika
Advisor: Jiřičková Ditta, Doc. akademický malíř
Referee: Sloupová Andrea, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49032
Keywords: telo;feminizmus;moderna;brožúrky;autorské knihy;telesnosť;vedomie;ženy;eva kmentová;věra janoušková;adriena šimotová;naděžda plíšková;alina szapocznikow;umenie;socha;malba;grafika;maliarka;sochárka;grafička;poetka;osud;ľudskosť;koža;pokožka;jemnosť;intimita
Keywords in different language: body;feminism;modernism;brochures;author's books;physicality;consciousness;women;eva kmentová;věra janoušková;adriena šimotová;naděžda plíšková;alina szapocznikow;art;sculpture;painting;graphic;painter;sculptor;graphic artist;poet;fate;humanity;skin;softness;intimacy
Abstract: Moja bakalárska práca má za úlohu pripomenúť tvorbu ženských umelkýň z obdobia 60.-80. rokov na územii Česka. Vytvorila som 5 autentických brožúr, ktoré prezentujú charakter diela aj osobnosť každej autorky. Zameraním sa na tvorbu osobností ženského pohlavia podtrhávam fakt, že hoci sa vyskytujú v dejinách ojedinele, patria do umeleckého sveta rovnako ako muži. Na prácach je vidno špecifický prístup, podľa môjho názoru odrážajúci femínnu energiu a intímny prístup autoriek. Knihy rozprávajú o dielach skrz moju interpretáciu, ktorou sa snažím osobnosťi čo najviac priblížiť divákom.
Abstract in different language: My bachelor's thesis aims to recall the work of female artists from the 1960s-1980s in the Czech Republic. I have created 5 authentic brochures that present their work and also the personality of each artist. By focusing on the work of female personalities, I underline the fact that although they are rare in history, they belong to the art world as much as men. A specific approach is evident in the works, reflecting, in my opinion, the feminine energy and intimate approach of the artists. The books tell the story of the works through my interpretation, through which I try to bring the personalities as close as possible to the audience.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skodova_textova_cast_bakalarka.pdfPlný text práce7,06 MBAdobe PDFView/Open
SKODOVA.docPosudek oponenta práce55 kBMicrosoft WordView/Open
SKODOVA_0.docPosudek vedoucího práce57 kBMicrosoft WordView/Open
SKODOVA.pdfPrůběh obhajoby práce302,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49032

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.