Title: VIZUÁLNÍ ŘEŠENÍ - STYL nebo PROPAGACE: KULTURNÍ, SPORTOVNÍ, SPOLEČENSKÉ AKCE, UDÁLOSTI, VÝROČÍ, PŘÍLEŽITOSTI atd.
Other Titles: VISUAL IDENTITY - STYLE or PROMOTION: CULTURAL, SPORTS, SOCIAL EVENTS, EVENTS, ANNIVERSARIES, OPPORTUNITIES, etc.
Authors: Všetečková, Nikola
Advisor: Jiřičková Ditta, Doc. akademický malíř
Referee: Zámiš Ondřej, MgA.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49033
Keywords: grafický design;vizuální identita;kavárna;bistro
Keywords in different language: graphic design;visual identity;café;bistro
Abstract: Bakalářská práce, která přes různorodé rešerše již vzniklých kaváren a bister, skrze příběh kávy jako takové, ale i způsobech jejího zpracování, přináší nový vizuální styl v budoucnu mnou snad otevřené kavárny, bistra, s názvem Kaffe. Cílem této práce je představit nadčasový vizuální styl, který neurazí žádnou z generací, která do kavárny zavítá, ale zároveň neurazí kolemjdoucího grafického designera. Styl by měl být ve všech výstupech komplexní. Kaffe se snaží držet krok s českými i zahraničními trendy, co do vizuálních identit tohoto druhu, ale i co do nabízeného sortimentu výběrové kávy a dezertů.
Abstract in different language: The bachelor's thesis, which through various researches of already established cafes and bistros, through the story of coffee as such, but also through the ways of its processing, brings a new visual style in the future cafe, bistro, called Kaffe. The aim of this work is to present a timeless visual style that will not offend any of the generations that visit the café, but at the same time will not offend the passing graphic designer. The style should be comprehensive in all outcomes. Kaffe tries to keep up with the Czech and foreign trends in terms of visual identities of this kind, but also in terms of the range of selected coffee and desserts offered.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vseteckova_Kaffe.pdfPlný text práce17,46 MBAdobe PDFView/Open
VSETECKOVA.docPosudek oponenta práce50,5 kBMicrosoft WordView/Open
VSETECKOVA_0.docPosudek vedoucího práce53,5 kBMicrosoft WordView/Open
VSETECKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce248,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49033

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.