Title: AUTORSKÁ ILUSTROVÁNÁ KNIHA
Authors: Farkašová, Gabriela
Advisor: Kohoutová Marie, MgA.
Referee: Fučíková Renáta, akademický malíř
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49034
Keywords: pes;panička;vzpomínka;návrat;smíření;dobrodružství
Keywords in different language: dog;mistress;memory;return;reconciliation;adventure
Abstract: Příběh inspirovaný vlastním dětským výtvorem o stejném pejskovi, jako je v bakalářské práci. Děj je o tom, jak se pejsek Jerry chce vrátit z letu do nebe za svou Maličkou. Po zjištění, že se má Maličká dobře, letí vstříc svému osudu s úsměvem. Ilustrace jsou tvořeny za pomocí pastelek a počítačové kolorace.
Abstract in different language: A story inspired by my own children's work about the same dog as in the bachelor's thesis. The story is about how the dog Jerry wants to return from the fly to the sky to find his Little Girl. After finding out that Little Girls is well, he flies towards his destiny with a smile. Illustrations are created using crayons and computer coloring.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Citim te - Gabriela Farkasova.pdfPlný text práce46,89 MBAdobe PDFView/Open
FAKRASOVA.docPosudek oponenta práce53,5 kBMicrosoft WordView/Open
FARKASOVA.docPosudek vedoucího práce53,5 kBMicrosoft WordView/Open
FARKASOVA.pdfPrůběh obhajoby práce212,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49034

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.