Title: GAMEBOOK
Other Titles: COMIC GAMEBOOK
Authors: Sorokáč, Ján
Advisor: Kohoutová Marie, MgA.
Referee: Šlajch Václav, MgA. Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49040
Keywords: antické grécko;beletria;fantasy;gamebook;grafická novela;komiks;grécka mytológia;orfeus
Keywords in different language: ancient greece;fiction;fantasy;gamebook;graphic novel;comics;greek mythology;orpheus
Abstract: Orfeus: Cesta do podsvetia je komiksový gamebook, ktorého dej sa odohráva v antickom Grécku. Čitateľ má možnosť vydať sa na záchrannú výpravu do Hádovho podsvetia spolu s legendárnym hrdinom Orfeom. Tam musí čeliť nebezpečenstvám kraja mŕtvych, aby získal späť svoju milovanú Eurydiku, ktorú mu vzal nešťastný osud na ich vlastne svadbe. Čitateľ musí svojimi rozhodnutiami pomôcť Orfeovi dosiahnuť jeho cieľ, no práve tieto rozhodnutia sa antickému hrdinovi môžu stať osudné. Komiks je vhodný pre deti od 10 rokov.
Abstract in different language: Orpheus: Journey to the Underworld is a gamebook comic. Its story takes place in ancient Greece. The reader has an opportunity to embark on a rescue mission into Hades' underworld along with the legendary hero Orpheus. There, he must face the dangers of the land of the dead in order to save his beloved Eurydice, who was taken away from him at their own wedding. The reader must make decisions as the story progresses in order to help Orpheus achieve his goal, but it is these decisions that can be fatal for the ancient hero.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sprievodny_Text_Orfeus.pdfPlný text práce13,89 MBAdobe PDFView/Open
SOROKAC.docPosudek oponenta práce51,5 kBMicrosoft WordView/Open
SOROKAC_0.docPosudek vedoucího práce54,5 kBMicrosoft WordView/Open
SOROKAC.pdfPrůběh obhajoby práce230,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49040

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.