Title: Autorská kniha na vlastní téma
Other Titles: Author's book on your own topic
Authors: Gágyorová, Barbora
Advisor: Soukupová Petra, MgA. Mgr.
Referee: Kocman Bedřich, MgA. Mgr.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49043
Keywords: kniha - včely - pop-up
Keywords in different language: book - bee - pop-up
Abstract: Výsledkem mé bakalářské práce je autorská kniha o včelách ve třech kopiích. Všechny varianty jsou zhotovené harmonikovou vazbou. Kniha má formát 176 mm x 250 mm. Jedná se o pop - upovou knihu s barevně zpracovanými ilustracemi technikou materiálového tisku a strukturových ploch. Ilustrací je celkem 13 dvoustran. Názvem této knihy je Včelí rok. Kniha je především zaměřená na dětské publikum mladšího školního věku, ale zaujme i starší čtenáře. Vypráví příběh o životě včel v jednom roce. Včelařský rok nezačíná jako náš běžný kalendářní rok. Jeho začátek je v období poslední hlavní snůšky na konci července a opět končí ve stejném období.
Abstract in different language: The result of my bachelor's thesis is an author's book about bees in three copies. All variants are made of accordion binding. The book has a format of 176 mm x 250 mm. It is a pop - up book with color - processed illustrations using the material printing technique and structured surfaces. The illustrations are a total of 13 pages. The title of this book is Year of bee. The book is primarily aimed at young audiences of younger school age, but will also appeal to older readers. It tells the story of a bee's life in one year. The beekeeping year does not start as our normal calendar year. It begins at the time of the last main clutch at the end of July and ends again at the same time.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barbora_Gagyorova_3.r._KTP_Obhajoba BP_Vceli rok.pdfPlný text práce4,29 MBAdobe PDFView/Open
GAGYOROVA.docPosudek vedoucího práce51 kBMicrosoft WordView/Open
GAGYOROVA_0.docPosudek oponenta práce52 kBMicrosoft WordView/Open
GAGYOROVA.pdfPrůběh obhajoby práce321,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49043

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.