Title: Cykloprůvodce
Other Titles: Bicycle routes
Authors: Hlídková, Eliška
Advisor: Soukupová Petra, MgA. Mgr.
Referee: Trnka Pavel, MgA. Mgr.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49044
Keywords: cykloprůvodce;písek;cyklista;cyklotrasa;trasa;cesta;směr;kolo;cyklistika;místo;les;silnice;kilometr;metr
Keywords in different language: cycling guide;písek;cyclist;bike path;route;road;direction;bike;cycling;place;forest;road;kilometer;meter
Abstract: Autorská kniha Okolo Písku je cykloprůvodce s trasami po okolí okresního města Písek. Kniha obsahuje 10 osobně vymyšlených okružních tras, které vedou vždy z Písku do Písku přes zajímavá místa. V knize nalezneme u každé cyklotrasy mapu se zakresleným okruhem, základní údaje o trase a text popisující průběh výletu od startu po cíl. Každá z tras je doplněna informacemi o jednom či více zajímavých místech, která se na okruhu nachází. Zajímavá místa jsou čtenářovi přiblížena také ilustracemi. Mým cílem bylo vytvořit praktického a vizuálně působivého cykloprůvodce. Cykloprůvodce je kniha obsahující tipy na výlety, čímž vybízí k aktivně strávenému času v přírodě. V tom vidím opravdový smysl knihy, jelikož čas na čerstvém vzduchu je důležitý a pro naše tělo i mysl léčivý.
Abstract in different language: The author's book Around Písek is a cycling guide with routes around Písek. The book contains 10 personally devised circular routes, which always lead from Písek to Písek through interesting places. In the book, you will find a map, main information about the route and a text describing the course of the trip from start to finish. Each of the routes is accompanied by information about one or more interesting places that can be found there. Interesting places are also introduced to readers by illustrations. My goal was to create a practical and visually impressive cycling guide. The bike guide is a book containing tips for trips that you offer for active time in nature. In this I see the true meaning of the book, because time in the fresh air is important and healing for our body and mind.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
text BP, Hlidkova.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
HLIDKOVA.docPosudek vedoucího práce50,5 kBMicrosoft WordView/Open
HLIDKOVA_0.docPosudek oponenta práce52 kBMicrosoft WordView/Open
HLIDKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce329,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49044

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.