Title: AUTORSKÁ KNIHA NA VLASTNÍ TÉMA
Other Titles: ARTIST´S BOOK
Authors: Nemcová, Alžbeta
Advisor: Soukupová Petra, MgA. Mgr.
Referee: Majerová Eva, MgA.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49049
Keywords: interaktivní kniha pro děti;pop-up kniha;příroda;obojživelníci
Keywords in different language: interactive book for children;pop-up book;nature;amphibians
Abstract: Moje bakalářská práce je autorská kniha pro děti nazvaná Obojživelníci. Kniha se věnuje obojživelníkům na území Slovenska. Toto téma se snažím dětem přiblížit prostřednictvím pop-up ilustrací a krátkých textů. Ilustrace v knize jsou tvořeny kombinovanou technikou koláže, fotografie a následnou úpravou v grafických editorech. Text knihy se věnuje nejprve všeobecným informacím o obojživelnících a následně jednotlivým druhům. Cílem mé práce bylo vytvořit poutavou knihu, která čitateli poskytne nové informace k tomuto tématu a zároveň mu udělá radost. Také jsem chtěla otestovat a uplatnit mé vlastní vědomosti a zručnost, které jsem získala během studia.
Abstract in different language: My bachelor 's thesis is an author's book for children called Obojživelníky (Amphibians). The book talks about amphibians living in the area of Slovakia, which are introduced to the kids through pop-up illustrations and short descriptions. The illustrations in the book have been made with the combination of collage, painting and photography and subsequently edited in computer editing programmes. The text in the book presents firstly general information on amphibians and secondly the individual species. The goal of my work was to make an intriguing book, which can provide the readers with new information and enjoyment while looking through its pages. Last, but not least, my intention was to try out and apply my knowledge and skills acquired during my studies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_NemcovaAlzbeta_sprievodna sprava.pdfPlný text práce10,57 MBAdobe PDFView/Open
NEMCOVA ALZBETA.docPosudek oponenta práce55,5 kBMicrosoft WordView/Open
NEMCOVA ALZBETA_0.docPosudek vedoucího práce52 kBMicrosoft WordView/Open
NEMCOVA ALZBETA.pdfPrůběh obhajoby práce291,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49049

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.