Title: Projekt - Plavecký bazén v areálu ZČU
Authors: Abrhámová, Michaela
Advisor: Kesl Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49073
Keywords: bazén;projekt ke stavebnímu povolení;sloup;stěny;vegetační střecha;výkres;statické posouzení
Keywords in different language: a swimming pool;a project for building permit;column;walls;green roof;blueprint;statics
Abstract: Obsahem této práce je zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení s názvem Projekt - Plavecký bazén v areálu ZČU. V projektu je řešeno dispoziční, konstrukční i provozní řešení a práce zahrnuje i statické a další nutné výpočty. Koncepčně je také řešena požární bezpečnost objektu. Návrh zaručuje bezbariérové užívání staveb, je tedy navržen pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu. Práce je v souladu s platnými normami ČSN, k vypracování výkresové dokumentace byl použit software ArchiCAD 23, ke statickému výpočtu prvků konstrukce, jejich dimenzování a posouzení software FINE EC a FINE GEO. Projekt řeší tři k sobě připojené objekty, bazénovou halu, hlavní budovu se sociálním zařízením a budovu kavárny, které budou určeny pro studenty a zaměstnance Západočeské univerzity v Plzni.
Abstract in different language: The content of this thesis is the elaboration of a project for a building permit called Project - A swimming pool in the UWB campus. The main goal of the thesis is the layout, design and operational solutions and it also includes static and other necessary calculations. Conceptually, the fire safety of the building is also addressed. The design guarantees barrier-free use of buildings, so it is also designed for people whose mobility is limited. The project is in full compliance with valid ČSN standards. ArchiCAD 23 software was used for the elaboration of the drawing documentation, FINE EC and FINE GEO software was used for the static calculation of structural elements. The building consists of three interconnected parts, a swimming pool hall, the main building with sanitary facilities and a café. It is designed for students and employees of the University of West Bohemia in Pilsen only.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace MICHAELA ABRHAMOVA ZCU.pdfPlný text práce13,35 MBAdobe PDFView/Open
Abrhamova_oponent.pdfPosudek oponenta práce629,72 kBAdobe PDFView/Open
Abrhamova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce228,97 kBAdobe PDFView/Open
Abrhamova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce650,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49073

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.