Title: Projekt - Pobočka České pošty, zásilkovna se skladem
Authors: Černý, Libor
Advisor: Kesl Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49075
Keywords: administrativní budova;skladovací hala;porotherm;kingspan;železobeton;ocel;projektová dokumentace;parkovací stání;kanceláře;konstrukční systém
Keywords in different language: administration building;storage hall;porotherm;kingspan;reinforced concrete;steel;project documentation;parking space;offices;construction system
Abstract: Bakalářská práce je zjednodušenou formou dokumentace pro stavební povolení podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. a novely č. 405/2017 Sb. Předmětem dokumentace jsou objekty SO1 (pobočka) a SO2 (skladovací hala).
Abstract in different language: The bachelor's thesis is a simplified form of documentation for building permits pursuant to Decree No. 499/2006 Coll., On construction documentation, as amended by Decree No. 63/2013 Coll. and amendments No. 405/2017 Coll. The subject of the documentation are the SO1 (branch) and SO2 (storage hall) buildings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace.pdfPlný text práce832,88 kBAdobe PDFView/Open
Cerny_oponent.pdfPosudek oponenta práce653,4 kBAdobe PDFView/Open
Cerny_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce218,94 kBAdobe PDFView/Open
Cerny_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce668,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49075

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.