Title: Úchytky pro košíky na láhve za triatlonové sedlo
Authors: Lisnerová, Pavla
Advisor: Kroupa Tomáš, Ing. Ph.D.
Referee: Krystek Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49078
Keywords: kompozitní materiál;držák na lahev;mkp model;tsai-wu kritérium
Keywords in different language: composite material;bottle holder;fem model;tsai-wu criterion
Abstract: V rámci práce budou navrženy úchytky pro košíky na lahve za triatlonové sedlo značky Fi'zi:k. Cílem práce je navrhnout úchytky z kompozitního materiálu s co nejjednodušším tvarem, které bude možné vytisknout na 3D tiskárně. Postupné kroky k dosažení hlavního cíle jsou: Vytvořit MKP model tělísek pro tahové a tlakové zkoušky v systému Abaqus. Model bude naprogramován pomocí jazyka Python. Pomocí kombinace přímé analýzy experimentů a porovnáním s MKP modelem zjistit a identifikovat potřebné materiálové parametry pro lineární elastický model včetně pevností. Vytvořit MKP model úchytek v systému Abaqus, který bude také vytvořen pomocí programu v jazyce Python tak, aby bylo možné automatizovat proces optimalizace. Dle potřeby ručně nebo s pomocí optimalizačního softwaru najít nejlehčí možné řešení úchytek takové, které vyhoví všem pevnostním a dalším požadavkům na výrobek. Obecným cílem práce bylo tedy vyzkoušet možnosti a vhodnost 3D tisku kompozitního materiálu s dlouhými vlákny pro aplikace tohoto typu.
Abstract in different language: The main aim of the bachelor thesis is to design adapters for the bottle cages placed behind the Fi'zi:k triathlon saddle. The adapters will be made of composite material with the simplest possible shape that can be printed on a 3D printer. The progressive steps to achieve the main goal are: To create a FEM model of specimens for tensile and compressive tests in the Abaqus system. The model will be programmed using Python. To determine and identify the necessary material parameters for the linear elastic model, including strengths using a combination of direct analysis of experiments and comparison with the FEM model. To create a FEM model of adapters in the Abaqus system, which will also be created using a Python program so that it is possible to automate the optimization process. As necessary, manually or with the help of optimization software, find the lightest possible handle solution that meets all strength and other product requirements. The general aim of this work was to test the possibilities and suitability of 3D printing of composite material with long fibers for applications of this type.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_LisnerovaP.pdfPlný text práce4,32 MBAdobe PDFView/Open
Lisnerova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce70,54 kBAdobe PDFView/Open
Lisnerova_oponent.pdfPosudek oponenta práce294,1 kBAdobe PDFView/Open
Lisnerova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce270,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49078

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.