Title: Akceptace platebních karet na zařízeních s OS Android
Other Titles: Acceptance of Payment Cards on Android OS devices
Authors: Král, Stanislav
Advisor: Míček Martin, Ing.
Referee: Lipka Richard, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49090
Keywords: platební karty;akceptace karet;platební terminály;emv;spoc;cpoc;tokenizace karet;google pay;apple pay;mobilní telefony;ul brand test tool;android os
Keywords in different language: payment cards;card acceptance;card terminals;emv;spoc;cpoc;card tokenization;google pay;apple pay;mobile phones;ul brand test tool;android os
Abstract: Hlavním cílem této diplomové práce je ověřit, zdali mohou být k akceptaci platebních karet používána běžně dostupná zařízení, jako např. mobilní telefony. Z tohoto důvodu se práce nejdříve zaměřuje na to, jakým způsobem funguje placení kartami, které využívají technologii EMV, a poté popisuje standardy SPoC a CPoC. Dále jsou zde také popsány rozdíly mezi mobilními aplikacemi Google Pay a Apple Pay umožňující použití mobilních telefonů namísto karet. V neposlední řadě je rozšířena komerční aplikace Dotypay tak, že může být provozována k akceptaci karet na mobilních telefonech a zařízeních Nexgo, které používají platformu Android. Pomocí specializovaného testovacího nástroje UL Brand Test Tool, který se v odvětví platebních karet běžně používá, je pak ověřeno, že aplikace správně zpracovává platební transakce.
Abstract in different language: The main goal of this master's thesis is to find out whether non-specialized devices, such as mobile phones, could be used to accept payment cards. Therefore, it covers the SPoC and CPoC standards and the way payment transactions utilizing the EMV technology are processed. Additionally, the differences between the Google Pay and Apple Pay mobile payment applications are described there. The commercial application Dotypay is extended in such a way that it can be used on mobile phones and Nexgo devices running the Android OS to accept cards. Finally, using the industry-standard UL Brand Test Tool product, it is verified that the extended application is able to correctly process payment transactions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kralst-thesis.pdfPlný text práce7,74 MBAdobe PDFView/Open
A20N0091Phodnoceni-ved.pdfPosudek vedoucího práce915,89 kBAdobe PDFView/Open
A20N0091posudek-op.pdfPosudek oponenta práce828,08 kBAdobe PDFView/Open
A20N0091Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce555,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49090

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.