Title: Analýza a vizualizace závislostí v Yocto projektech
Other Titles: Analysis and visualization of the dependencies in Yocto projects
Authors: Linha, Michal
Advisor: Lipka Richard, Ing. Ph.D.
Referee: Kosková Třísková Lenka, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49091
Keywords: yocto project;závislosti komponent;vizualizace závislostí;sestavení embedded linux distribucí;vizuální šum;interaktivita grafu;graf;rozšíření pro visual studio code
Keywords in different language: yocto project;component dependencies;visualization of dependencies;embedded linux builds;visual clutter;graph interactivity;graph;visual studio code extension
Abstract: Předmětem této práce je vytvoření prototypu nástroje určeného pro vizualizaci závislostí tzv. receptů v Yocto Project, projektu, který umožňuje sestavování vestavěných linuxových distribucí. V první části práce je popsán samotný Yocto Project a jeho části. Dále zde byly popsány různé způsoby odstranění nepřehledností v grafech a možné způsoby vizualizace závislostí, použitelné pro softwarové systémy. Ve druhé části práce je pak popsán návrh a implementace vytvořeného prototypu nástroje Yocto Project Dependency Visualizer v podobě rozšíření pro Visual Studio Code. Nástroj dokáže zobrazit závislosti receptů Yocto Project přímo ve Visual Studio Code ze vstupního souboru vygenerovaného pomocí Yocto Project. Vizualizace obsahuje interaktivitu v podobě obarvování uzlů, mazání uzlů, vyhledávání uzlů a další různé konfigurace.
Abstract in different language: The main subject of this thesis is to create a tool prototype which can be used to visualize dependencies of so-called recipes in Yocto Project, a project used to build embedded linux distributions. In the first part of this thesis, Yocto Project and its parts are described. Basic forms of visual clutter removal and some dependency visualization techniques usable for software systems are also descriped in the first part of the thesis. Second part of the thesis contains proposion and implementation of the tool prototype called Yocto Project Dependency Visualizer. The tool was implemented in the form of a Visual Studio Code extension. It is able to visualize Yocto Project recipe dependencies directly in Visual Studio Code from the input file generated by Yocto Project. The visualization is interactive, containing functionalities like node highlighting, node removal, search for nodes and other configuration options.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
linha_diplomova_prace.pdfPlný text práce6,08 MBAdobe PDFView/Open
A19N0036Phodnoceni-ved.pdfPosudek vedoucího práce774,73 kBAdobe PDFView/Open
A19N0036Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
A19N0036Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce551,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49091

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.