Title: Rozšíření aplikace pro rehabilitaci paže ve virtuální realitě
Authors: Frank, Jakub
Advisor: Váša Libor, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Kohout Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49092
Keywords: virtuální realita;rehabilitace;roztroušená skleróza;htc vive;interpolace;vyhlazování;laplaceovské vyhlazování;analýza pohybu
Keywords in different language: virtual reality;rehabilitation;multiple sclerosis;htc vive;interpolation;smoothing;laplacian smoothing;movement analysis
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá rozšířením aplikace pro rehabilitaci paže ve virtuální realitě, která vzniká v rámci studie Virtuální realita v léčbě nemocných s roztroušenou sklerózou. Cílem této aplikace je umožnit pacientům provádět kontrolovanou terapii ve virtuální realitě a dosáhnout tak většího benefitu z léčby v porovnání s konvenční terapií. Tato práce je zaměřena na úpravu animace virtuální paže, která má pacientovi vizualizovat správné vykonávání cviků a dále na implementaci rozšíření, které usnadní terapeutům práci s aplikací a pomohou jim snadněji identifikovat chyby v provádění cviků.
Abstract in different language: This master thesis is focused on extension of application for arm rehabilitation which is developed within the study Virtual reality in the treatment of patients with the multiple sclerosis. The aim of the rehabilitation application is to move therapy to virtual reality enviroment and let patients to perform controlled therapy and provide them higher treatment benefit compared to conventional therapy. Within this thesis there were applied modification of animation of virtual arm which should vizualize correct rehabilitation excercises in virtual reality. Also as part this thesis there were implemented changes for making configuration more easier for therapeuts and help them to easily indentify incorrect movement performance.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jakub_Frank.pdfPlný text práce2,85 MBAdobe PDFView/Open
A20N0065Phodnoceni-ved.pdfPosudek vedoucího práce97,42 kBAdobe PDFView/Open
A20N0065Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce203,97 kBAdobe PDFView/Open
A20N0065Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce589,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49092

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.