Title: Tvorba rozsáhlých úložišť patentových dat
Other Titles: Creation of large-scale patent data repositories
Authors: Danišík, Vojtěch
Advisor: Fiala Dalibor, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Zíma Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49095
Keywords: patent;databáze;úložiště;vyhledávání
Keywords in different language: patent;database;repository;search
Abstract: Cílem diplomové práce je seznámit se s dostupnými zdroji dat o patentech a vytvořit rozsáhlá lokální úložiště patentových dat umožňující jejich efektivní prohledávání a vytěžování. První část práce důkladně popisuje typy patentů, existující zdroje dat a formáty souborů, ve kterých se patenty ukládají. Následně jsou popsány použitelné technologie pro prohledávání a vytěžování. Druhá část práce se věnuje výběru použitelných dat a implementaci vybraných technologií. Pro otestování efektivního vytěžování bylo vytvořeno vícero dotazů a scénářů. Výsledky testování jsou součástí této práce.
Abstract in different language: The aim of the thesis is to learn about the available patent data sources and to create large-scale local repositories of patent data to enable their efficient searching and mining. The first part of the thesis thoroughly describes the types of patents, the existing data sources and the file formats in which patents are stored. Then, the applicable technologies for searching and mining are described. The second part of the thesis deals with the selection of usable data and the implementation of the selected technologies. Multiple queries and scenarios were created to test efficient mining. The results of the testing are included in this thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova_prace.pdfPlný text práce2,99 MBAdobe PDFView/Open
A19N0028Phodnoceni-ved.pdfPosudek vedoucího práce526,17 kBAdobe PDFView/Open
A19N0028Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce179,83 kBAdobe PDFView/Open
A19N0028Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce590,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49095

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.